Post Mortem Onderzoek

door Michel F.A. Mulder MD

Begin 2013 heeft er voor het eerst in Nederland een post mortem onderzoek plaatsgevonden van een verkeersvlieger. Een standaard obductie had geen bijzonderheden aan het licht gebracht over de mogelijke oorzaak van de zeer ernstige klachten, waar deze persoon gedurende zijn vliegcarriere over had geklaagd.
Een tweede obductie was er speciaal op gericht om te kijken of er een oorzakelijk verband zou kunnen zijn tussen deze klachten en mogelijk aanwezige schade in het lichaam. Dit aan de hand van een eerder verschenen onderzoek van ondermeer Harvard Medical School.

Microscopisch onderzoek van met name het hartweefsel, het brein en de lange zenuwen in armen en benen, lieten een verrassend beeld zien. Het hart liet een lymfocytaire Myocarditis zien op basis van een auto-immuunreactie. Dit is een normaal gesproken tamelijk zeldzame “ontsteking” van de hartspier. Het brein en de lange zenuwen lieten een beeld zien van stelselmatige afbraak van binnen uit, door en actieve afweer reactie tegen het eigen gezonden weefsel. Dit veroorzaakt functieverlies.

Daarna hebben we nog 6 andere soortgelijke gevallen bestudeerd. Jonge mannen in de kracht van hun leven, werkzaam geweest als cockpit of cabinepersoneel. Alle zeven vertoonden uiteindelijk dezelfde overeenkomstige afwijkingen.

Het zou kunnen zijn dat er een samenhang bestaat tussen regelmatige blootstelling aan verontreinigde cabine lucht in vliegtuigen met een diffuus patroon van uiteindelijk ernstige klachten en voortijdig overlijden met aantoonbare gevolgschade na obductie.

We hebben uw hulp nodig om dit verder te kunnen onderzoeken.

Om binnen 24 uur na overlijden in contact te kunnen komen met de nabestaanden voor overleg en toestemming voor verder onderzoek. U kunt mij bereiken via aeromed@neomailbox.ch. Er zijn kosten verbonden aan dit onderzoek in Amsterdam.

Michel F.A. Mulder MD

aeromed@neomailbox.ch